Recovery – når livet gør ondt og psykiske ubalancer har overtaget.

Recovery, psykoterapi giver forandring og kan hjælpe ved spiseforstyrrelse, anorexi, bulimi, angst, depression, stress, skizofreni

Recovery

Recovery bliver kendt

Recovery blev for alvor kendt i år 2000, da lederen fra Videncenter for Socialpsykiatri, Erik Adolf, efter en konference i Boston kom hjem til Danmark og indbød til konferencer, der præsenterede undersøgelser, der dokumenterede, at mennesker kan komme sig selv af de sygdomme, som ellers var kendte for at være kroniske.

Recovery til debat

Herefter kom der meget debat om Recovery-perspektivet set ud fra en diagnosevinkel og grebet med glæde af store dele af socialpsykiatrien, som i årevis havde anvendt standardiserede behandlingsmetoder mod forskellige symptomer på psykisk ubalance. Interessen er stadig stor, og mange taler om Recovery, både i hospitals- og socialpsykiatrien og ude hos privatpraktiserende psykoterapeuter.

Recovery og behandlingstilgangen til patienten

Man kan forståelsesmæssigt lægge det i Recovery, som man vil – videnskab eller common sense.

Resultaterne og processen vil afhænge af, om man tænker ud fra psykiatriens videnskabelige tilgang, eller om man kaster al specialistviden og -diagnoser overbord og anskuer recovery fra den vinkel, at helbredelsen er en personlig ting, hvor ansvaret ligger på det enkelte menneske.

I det første tilfælde er det eksperten, der behandler det enkelte menneske, og resultatet afhænger af ekspertens viden.

I det andet er det enkelte menneske ekspert i sit eget liv, og resultatet afhænger af den enkeltes livshistorie og motivation til ændringer.

Da mennesker er meget forskellige, er rejsen også meget forskelligt for den enkelte. Læs andres livshistorier her. Link til denne hjemmesides underside med mere viden

Recovery forløber forskelligt

Herved fås således, at recovery-processer ikke er ens, men er individuelle ift. den enkelte persons egne oplevede traumer samt baggrund og motivation. Recovery-processen vil derfor forløbe forskelligt fra gang til gang, hvilket selvsagt af terapeuten kræver stor empati, respekt for den enkelte og viljen til at sætte sig helt over på personens side mhp. forståelse for dennes verdensbillede. Læs mere om psykiske ubalancer, som Recovery kan afhjælpe her. Link til denne hjemmesides underside med psykiske ubalancer

Recovery er en dyb forståelse af sig selv

Recovery er et begreb og ikke en metode. Det er en dyb personlig og bevidst indre rejse, der kan føre personen med psykiske symptomer væk fra den belastning, som symptomerne giver.
At recover sig handler om at forstå det, der ligger i de bevidste handlinger samt forstå det, som viser sig gennem ikke-bevidste handlinger og symptomer i livet. Gennem denne indre proces opnås en indsigt og en dyb forståelse af sig selv som et helt og selvstændigt menneske.

Recoverys udbredelse

Recovery anvendes mange steder. Oftest anskues behandlingen ud fra en diagnosevinkel, men det, som har betydning for helbredelsen, er om man er ”langt væk” eller ”tæt på” personen.

Rigtig mange mennesker arbejder med recovery. Det er både fagpersoner og de personer med symptomerne, der er interesseret i at arbejde med recovery. Efterhånden er der kommet flere bøger og arbejdsmateriale på markedet. De forskellige tilgange viser også, at der er flere måder at arbejde med mennesker på, der har symptomer på, at noget er i ubalance.

Læs mere om andres tilgang til recovery her.

Recoveryteamet . Kongensgade 72, 3. sal . 6700 Esbjerg . telefon 2224 9233 . www.recoveryteamet.dk . mail@recoveryteamet.dk